Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, obowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestru działań niepożądanych, dotyczących tego produktu, zgłaszanych przez: lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów.

Dodatkowo zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi i opiekunowie faktyczni, zyskali uprawnienia do bezpośredniego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, których doświadczyli lub które obserwowali u osób trzecich.

Niepożądanym działaniem produktu leczniczego nazywamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza. Jednocześnie zwracamy uwagę, aby formularz został wypełniony najdokładniej jak to możliwe.

Jeżeli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą lub farmaceutą i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie jednego z załączonych poniżej formularzy.

Do formularza należy wpisać dokładne dane, a co najmniej:
- dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek, płeć);
- dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej umożliwiające późniejszy kontakt (imię, nazwisko, adres domowy lub miejsca pracy, numer telefonu, adres e-mail);
- nazwę podejrzanego produktu leczniczego (o ile to możliwe – dawkę i numer serii);
- opis niepożądanego działania produktu leczniczego;
- złożyć czytelny podpis oraz jeśli to możliwe imienną pieczątkę pod formularzem;

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne PAMPA prosimy o kontakt: nr tel. (22) 756 76 21 lub (22) 750 68 17 w godzinach 8.00-16.00 od pon. do pt. W pozostałe dni tygodnia, święta, dni wolne od pracy i godziny przed 8.00 i po 16.00 prosimy  kontakt pod nr tel. +48 501 064 585

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego przez pacjenta

Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

FORMULARZ NARAŻENIA NA LEK W CZASIE CIĄŻY

Sposób przesłania formularza:

Wypełniony formularz należy przesłać na numer faksu: +48 22 756 76 21 lub na adres e-mail: lfk.pampa@pampa.com.pl bądź przesłać oryginał raportu listem poleconym na adres:
Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne PAMPA ul. Kościuszki 24,
05-500 Piaseczno